Izvještaj

II. Kup Mirka Gašparuša – Miče

U organizaciji DVD-a Šćepanje u sportskoj dvorani Osnovne škole Breznički Hum 05.03.2016.  održan je 2. kup u spomen rano i iznenada preminulog člana Društva Mirka Gašparuša, od milja zvanog Mičo.