Vatrogasne intervencije

Tijekom 2008. godine na području Varaždinske županije izvršeno je rekordnih 1125 vatrogasnih intervencija od kojih su postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava samostalno djelovale u 513 intervencija, dok je Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina izvršila 612 intervencije, od čega 16 zajedničkih sa postrojbama DVD-a.

U svim je intervencijama sudjelovalo ukupno 5 979 vatrogasaca s 1 424 vozila, pri čemu je utrošeno 12 911 radnih sati. Usporedbom s prethodnom 2007. godinom kada bilježimo ukupno 933 intervencije  razvidno je kako se broj intervencija povećao za čak 21 %.

Na ovako značajno povećanje broja intervencija ponajviše je utjecao porast broja uslužnih i ostalih intervencija (posebice onih izvršenih od strane JVP Grada Varaždina), odnosno zadaća koje vatrogasne postrojbe obavljaju na poziv tijela lokalne samouprave, odnosno pravnih i fizičkih osoba, a koje dobrim dijelom zadiru u komunalne poslove. Takav trend odnosa pojedinih vrsta intervencija zamjetan je u svim razvijen zemljama, pri čemu udio «standardnih» požarnih intervencija danas iznosi oko 20 % od ukupnog broja intervencija.

Recimo i kako se velik broj uslužnih intervencija (koje se u pravilu ne naplaćuju) po dosadašnjoj ustaljenoj praksi nije prijavljivao u godišnjoj statistici, no zbog sve većeg opsega takvih zadaća, a posebno činjenice kako oni predstavljaju materijalne troškove postrojbi, iste se intervencije sada obvezno prijavljuju.

U nastavku su priloženi tabelarni te grafički prikazi informacija o intervencijama.

Raduje činjenica kako je velika većina intervencija na području izvan grada Varaždina izvršena samostalno od strane postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava, dok je Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina izvan područja svojeg djelovanja odnosno grada Varaždina izvršila 65 intervenciju (od toga 3 izvan Varaždinske županije), od kojih većinu zajednički s lokalnim DVD-ima. Profesionalna vatrogasna postrojba «Varteks» nije imala nijednu intervenciju.

Među značajnijim požarima stambenih objekata mogu se izdvojiti požari kuća u Banjščini (4 postrojbe, 34 vatrogasca sa 7 vozila) i Babincu (4 postrojbe, 36 vatrogasaca s 5 vozila).

Među značajnijim požarima gospodarskih objekata mogu se izdvojiti:
– požar otpada okviru tvrtke Univerzal u Varaždinu (sudjelovalo 5 postrojbi s 46 vatrogasaca i 12 vozila),
– požar ugostiteljskog objekta (diskoteke) u Knegincu Gornjem (sudjelovale 3 postrojbe s 33 vatrogasca i 6 vozila),
– požar gospodarskog objekta u Virje Otoku (sudjelovale 4 postrojbe s 30 vatrogasaca i 4 vozila),
– požar gospodarskog objekta u Jalžabetu (sudjelovale 3 postrojbe s 30 vatrogasaca i 3 vozila).

Među tehničkim intervencijama u prometu valja izdvojiti više prometnih nesreća sa smrtno stradalim osobama, među kojima je i ona na varaždinskoj zapadnoj zaobilaznici (1 postrojba, 6 vatrogasaca s 2 vozila).

Praćenjem statističkih podataka tijekom 2008. godine je zabilježeno:
– povećanje broja intervencija vatrogasnih postrojbi u odnosu na 2007. godinu za 21 %,
povećanje broja požara za 8 %, povećanje broja tehničkih intervencija za 30 % (broj intervencija u prometnim nesrećama povećan je za 25 %) te povećanje broja akcidenata za 217 %  (13 akcidenata u 2008. godini u odnosu na  6 akcidenata u 2007. godini),
– povećanje broja uslužnih intervencija (77 % izvršila JVP Grada Varaždina) za 14 %,
– povećanje broja vatrogasaca-sudionika u intervencijama za 22,4 %,
– povećanje količine utrošenog vremena na intervencijama za 0,6 %,
– povećanje broja izlazaka vozila za 14,5 %.

Sve intervencije obavljene su bez pritužbi vlasnika, nadležnih inspekcijskih službi te povreda ili sustavnog stradavanja vatrogasaca.

Tabela – Pregled intervencija na području Varaždinske županije po jedinicama lokalne samouprave u 2007. godini uz prosjek broja intervencija od 1. 1. 1997. do 31. 12. 2008. god.

Red.
br.

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA/OPĆINE

BROJ INTERVENCIJA

2008. god.

PROSJEK/GOD.
(1997.  – 2008.)

1.

VZG Ivanec

73

29

2.

VZG Lepoglava

43

32

3.

VZG Ludbreg

33

29

4.

VZG Novi Marof

68

58

5.

GVZ Varaždin

DVD-a

37

31

JVP Grada VŽ

612

469

6.

VZG Varaždinske Toplice

17

23

7.

VZO Bednja

17

25

8.

VZO Beretinec

6

5

9.

VZO Breznica

6

3

10.

VZO Breznički Hum

0

3

11.

VZO Cestica

18

14

12.

VZO Martijanec

18

12

13.

VZO Gornji Kneginec

29

20

14.

VZO Jalžabet

7

11

15.

VZO Mali Bukovec

3

7

16.

VZO Maruševec

4

11

17.

VZO Petrijanec

21

10

18.

VZO Sveti Đurđ

11

11

19.

VZO Sveti Ilija

4

5

20.

VZO Trnovec Bart.

15

11

21.

VZO Veliki Bukovec

2

4

22.

VZO Vidovec

7

8

23.

VZO Vinica

3

8

24.

VZO Visoko

3

3

25.

DVD Donja Voća

19

11

26.

DVD Klenovnik

12

8

27.

DVD Ljubešćica

37

13

28.

DVD Svibovec Podravski

0

0

UKUPNO

1125

890