Povijesni razvoj

Vatrogasna zajednica Varaždinske županije obilježila je desetu obljetnicu svog osnutka na redovnoj, no ipak i svečanoj sjednici svoje Skupštine, dana 13. ožujka 2003. godine.

U nastavku donosimo pregled aktivnosti Zajednice od 1993. do 2003. godine, a koji je u obliku izvješća na sjednici iznio njezin predsjednik Zvonko Biškup:

“Dozvolite mi da se sa nekoliko rečenica osvrnem na početak rada Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, koja ove godine obilježava 10 godina opstojnosti.

10. srpnja 1993. godine održana je osnivačka sjednica Skupštine VZ Varaždinske županije uz prisustvo župana Varaždinske županije, dr. Zvonimira Sabatija. Sjednicu Skupštine pripremio je inicijativni odbor na čelu sa Zvonkom Biškupom – tadašnjim predsjednikom Vatrogasnog saveza zajednice općina Varaždin.
Temeljem odluke o pristupanju u VZ Varaždinske županije, vatrogasne zajednice gradova i općina te samostalna DVD-a uputila su na sjednicu Skupštine 43 predstavnika, i to:
1 dipl. iur., 3 dipl. ing., 8 ing., 2 ing. ZOP., 3 vatrogasna tehničara- specijalista,
24 predstavnika sa SSS i 2 predstavnika sa ostalim zanimanjima.
Sjednici Skupštine su prisustvovala 34 izaslanika. Ugodno je čitati izlaganje tadašnjeg i sadašnjeg župana dr. Zvonimira Sabatija te mr. Teodora Frickog, predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice, koji daju punu potporu novom ustroju i očekuju kvalitetne rezultate u području zaštite od požara. Posebno je značajno izlaganje gosp. Vladimira Štuheca koji govori o procjeni ugroženosti, kao zakonskoj obavezi u smislu kvalitetnije organizacije dobrovoljnih vatrogasnih društava i opremanja za vatrogasne intervencije.
Nažalost, nakon 10 godina to se nije u potpunosti ostvarilo.

U VZ Varaždinske županije 1993. godine ukupno je udruženo 156 DVD-a i to 130 teritorijalnih te 26 iz poduzeća. U DVD-ima je djelovalo 5.926 članova. DVD-a imaju na raspolaganju 29 navalnih vozila, 84 kombi vozila, 167 prijenosnih pumpi, 68 dišnih aparata i ostalu prateću opremu. Ove brojke možete usporediti sa brojkama predočenim u izvješću za prošlu godinu te uočiti ogroman napredak u opremanju DVD-a. Nakon donošenja prvog Statuta izabrani su i čelni dužnosnici, pa je tako za predsjednika izabran Zvonko Biškup, za zapovjednika Vinko Pošta, a u Upravni odbor: Josip Levatić, Branko Đuras, Boris Šamec, Zvonko Sučić, Franjo Orlović, Antun Kos, Antun Štorga, Drago Medved i Izidor Gladović, a u Nadzorni odbor: Vladimir Štuhec, Martin Hajdinjak, Ivan Puklavec, Martin Krznar i Stjepan Platušić. Takvi su bili počeci organizacije naše županijske vatrogasne zajednice.
A kako su tekle naredne godine? Na drugoj sjednici Skupštine 18. prosinca 1994. godine donose se izmjene i dopune Statuta po kojem Skupština broji 68 članova, i to 64 predstavnika vatrogasnih organizacija, dok 4 člana predlaže tadašnji Upravni odbor kao zaslužne građane u području vatrogastva i zaštite od požara.
Tako članovima Skupštine postaju dr. Zvonimir Sabati – župan, Ivan Lepoglavec – direktor IGM-a, mr. Franjo Križanić – nacelnik tadašnje općine Ludbreg i mr. Ivan Martinčević – direktor Croatie osiguranje. Za predsjednika VZ Varaždinske županije jednoglasno je izabran dr. Zvonimir Sabati – župan Varaždinske županije, a za dopredsjednike izabrani su Ivan Lepoglavec i mr. Franjo Križanić. Postavlja se profesionalni pročelnik ureda Zajednice Zvonko Biškup, dotadašnji predsjednik.
Treća sjednica Skupštine održana je 1. prosinca 1996. godine. Iz tog izvješća posebno je vrijedno istaknuti 1. županijsko vatrogasno natjecanje koje je održano 5. rujna 1995. godine, a u kojem je sudjelovalo 590 natjecatelja. Pokazatelji u današnjem izvješću govore kako će na predstojećem natjecanju, 30. kolovoza 2003. godine, sudjelovati čak 1500 natjecatelja. Nepravedno bi bilo ne spomenuti desetine koje su se 1996. godine plasirale na međunarodno natjecanje vatrogasaca u Danskoj, a to su: DVD Varaždinbreg, DVD Biškupec i DVD Varaždin.
Četvrtu sjednicu Skupštine, s izbornim karakterom, održavamo 7. svibnja 1997., sa novim članovima Skupštine i dva nova zaslužna člana. Predsjedničko mjesto povjerava se Marijanu Mlinariću, dr. med., županu Županije Varaždinske. Naziv pročelnika mijenja se u dužnost tajnika, a istu i dalje obavlja Zvonko Biškup, obnašajući ujedno i dužnost zamjenika predsjednika. Iz izvješća je posebno vidljiv napredak u preventivnom djelovanju što je i bila glavna preokupacija dotadašnjeg predsjednika dr. Zvonimira Sabatija. Poglavito je uočljivo osposobljavanje vatrogasaca i rad s mladima. Po prvi puta pojavljuje se tabelarni prikaz intervencija u Varaždinskoj županiji koje su izvršila dobrovoljna vatrogasna društva, dok profesionalni vatrogasci ostaju strogo zatvoreni sa svojim izvješćima unutar sustava MUP-a.
Petu sjednicu Skupštine održavamo 9. sijecnja 1998. godine, a sjednica je redovita izvještajna. Obilježava ju prosječna razina djelovanja, uz povećan značaj županijskog natjecanja mladeži te redovne djelatnosti po Programu Skupštine i Predsjedništva.
Šesta sjednica Skupštine održana je 23. veljače 1999. godine. U izvješću se naglašava porast broja intervencija za 131 %. Znatno se popravlja slika opremljenosti DVD-a. Poveselili smo se sredstvima premije osiguranja koja su u 1998. godini iznosila 196.000,00 kuna, što je znatno više nego u prošloj 2002. godini. 1999. godina je vrlo značajna, naime 16. prosinca 1999. godine održana je izvanredna sjednica Skupštine i to zbog primjene novog Zakona o vatrogastvu kojim se od 1. siječnja 2000. godine profesionalno vatrogastvo vraća u lokalnu upravu i samoupravu. Donosi se novina kojom vatrogasne zajednice županija moraju imaju profesionalne zapovjednike. Usvojene su izmjene i dopune Statuta, razriješen je dužnosti dotadašnji zapovjednik gosp. Vinko Pošta, koji je tu dužnost obavljao punih 7 godina, a Predsjedništvo nakon sjednice Skupštine imenuje profesionalnog županijskog zapovjednika po preporuci MUP-a PU Varaždinske, gosp. Stjepana Šinka, a za njegovog zamjenika Maria Jakopeca, koje dužnosti i danas obavljaju. Iz zapisnika izdvajamo zamjetan porast broja natjecatelja na drugom natjecanju vatrogasaca Varaždinske županije, na kojem nastupaju odrasli i mladež sa 100 desetina ili 1000 vatrogasaca.
Sedma sjednica Skupštine održana je 29. travnja 2000. godine. Ova sjednica ima posebnost po tome što se po prvi puta nakon donošenja Zakona o vatrogastvu, pokušavaju ostvariti zakonom utvrđena sredstva iz proražuna Županije. Prema uvidu u tadašnji proračun Županije, moglo bi se reći da su ona približno ostvarena.
Osma sjednica Skupštine održana je 6. svibnja 2001. godine. Ova je sjednica izborna i jedna od najbolje pripremljenih, a izvještaj pokazuje koliko je vrijedilo zapošljavanje profesionalnog tajnika gosp. Stjepana Kovačeka. Ovo je prva godina sa potpunim ustrojem ureda Zajednice u kojem imamo 3 zaposlena i to: tajnika, zapovjednika i knjigovođu-administratora. U izvješću je naročito uočljiv četverogodišnji pregled broja intervencija, čiji je prikaz slikovit, pa tako 1997. godine bilježimo 171 intervenciju, 1998. godine 395 intervencija, 1999. godine 189 intervencija, a 2000. godine ponovni porast na 397 intervencija.
28. travnja 2002. godine održava se redovna sjednica Skupštine VZ Varaždinske županije. Listajući izvješće potrebno je naglasiti prijedlog ustroja vatrogastva na području Varaždinske županije, koji dobiva na vrijednosti upravo danas kada se isti predlaže kao mogući predložak kod izrade novog Zakona o vatrogastvu. Naši prijedlozi pokazuju da smo ustrojeni prema zapadnoeuropskom vatrogastvu, stoga smo mišljenja kako bi istom trebala stremiti svaka institucija koja predlaže novi ustroj. Vatrogasne postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava većine naših općina i gradova obavljaju intervencije samostalno, a poglavito gradovi Ludbreg, Novi Marof, Ivanec i Lepoglava. Potrebno je uložiti truda i sredstava kako bi se i Gradu Varaždinske Toplice vatrogasna spremnost podigla na višu razinu interventnosti. Svakako da je u Gradu Varaždinu zaštita od požara najorganiziranija, ali Grad Varaždin ulaže i znatna sredstva za zaštitu od požara.

Razmatrajući prikaz djelovanja Zajednice kroz proteklih 10 godina, stječe se jedna sigurnost u cjelokupni sustav zaštite od požara na području naše županije, jer prigodom održavanja svake izvještajne ili izborno izvještajne sjednice Skupštine iskazan je znatan napredak, bez obzira na ratna razaranja koja su na tlu Hrvatske prestala 1995. godine.
Uvaženi gospodine župane, poštovani prijatelji i kolege vatrogasci, o današnjem izvješću nema potrebe mnogo govoriti, jer ono temeljem brojnih, posebno statističkih podataka, govori o kvaliteti i snazi vatrogastva Varaždinske županije, kao jedne od vodilja ukupnog vatrogastva i zaštite od požara u Republici Hrvatskoj. To podupirem i s kvalitetnim sredstvima koja je izdvojila Varaždinska županija za 2003. godinu, na čemu posebno zahvaljujem našem županu dr. Zvonimiru Sabatiju, cijelom županijskom poglavarstvu i županijskoj Skupštini. Poglavito zahvaljujemo na sredstvima koja su usmjerena na organizaciju vatrogasne olimpijade 2005. godine, nakon čega će i Skupština Vatrogasne zajednice Varaždinske županije za održavanje svojih sjednica i stručnih skupova imati primjerenije i veće prostore od skučenih u kojima danas boravimo.”