O nama

Vatrogasna zajednica Varaždinske županije kao krovna vatrogasna organizacija u županiji dobrovoljna je, stručna i humanitarna udruga od posebnog interesa za Varaždinsku županiju, sa temeljnom zadaćom ostvarivanja zajedničkih ciljeva vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava te vatrogasnih zajednica gradova i općina udruženih temeljem Zakona o vatrogastvu u Zajednicu.


Položaj Varaždinske županije u Republici Hrvatskoj

Područje Varaždinske županije poznato je pod nazivom “kolijevka hrvatskog vatrogastva”, a taj status velikim je dijelom vezan uz DVD Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu, kao najstarije hrvatsko dobrovoljno vatrogasno društvo s tradicijom djelovanja od 1864. godine. Niz mnogobrojnih stoljetnih društava diljem županije uz dvije profesionalne vatrogasne postrojbe (JVP Grada Varaždina i PVP “Varteks” Varaždin) gaji tradiciju plodonosnog rada u području vatrogastva i zaštite od požara. U Varaždinu se od 1994. godine nalazi i Muzej hrvatskog vatrogastva sa vrijednim eksponatima.

U Zajednicu je udruženo 121 dobrovoljno vatrogasno društvo s područja 6 gradova i 22 općine te dvije profesionalne vatrogasne postrojbe. U njima djeluje oko 11000 članova s oko 2000 operativnih članova postrojbi (60 viših vatrogasnih časnika, 520 časnika, 915 dočasnika te preko 3400 ispitanih vatrogasaca).
Svojom opremom koja se sastoji od 123 vatrogasna doma odnosno spremišta, 73 navalnih vozila, 18 auto-cisterni, 5 auto-ljestvi, 103 kombi-vozila i 325 različitih vatrogasnih prijenosnih pumpi u godini prosječno obave oko 1000 vatrogasnih intervencija.

Karta Varaždinske županije s prikazom podjele na 6 gradova i 22 općine

Posebno je vrijedan odnos prema pripadnicima vatrogasne mladeži čiji broj raste iz godine u godinu. Trenutno djeluje gotovo 2500 pripadnika vatrogasne mladeži, a posebno je vrijedno istaknuti njihove značajne rezultate na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima.

Jednako vrijedne rezultate vatrogasci Varaždinske županije tradicionalno postižu i u području organizacije najzahtjevnijih natjecanja. Spoj stoljetne tradicije promicanja ljudskih vrlina i hrabrosti velikim je slovima grad Varaždin i ovu županiju ucrtao na vatrogasnu kartu svijeta. Središte županije 2005. godine bilo je domaćinom tisućama vatrogasaca iz cijelog svijeta na međunarodnoj Vatrogasnoj olimpijadi CTIF-a. Plodonosne rezultate rada seniorskih odjeljenja s područja naše županije pred domaćom su publikom nastupom na najvećoj međunarodnoj priredbi ove vrste okrunili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu.


Detalj sa svečanog otvaranja 13. Vatrogasne olimpijade CTIF-a u Varaždinu 2005. godine

Bogato iskustvo u organizaciji značajnih natjecanja varaždinsko vatrogastvo zapravo gaji kroz nekoliko posljednjih desetljeća. Već 40-ak godina održava se Memorijal Mirka Kolarića, učitelja hrvatskih vatrogasaca, kao tradicionalno godišnje okupljanje brojnih hrvatskih natjecateljskih desetina.

Na ovim stranicama Zajednice možete pronaći mnoštvo informacija o radu Zajednice i njezinih članica, kao i raznih pomagala u svakodnevnom radu vatrogasnih organizacija na području Republike Hrvatske.

VZ Varaždinske županije u Hrvatskom arhivu weba

Publikacije objavljene na internetu predstavljaju dio suvremene kulturne baštine. Poput tiskanih publikacija i neknjižne građe, i mrežna građa ulazi u obuhvat obveznog primjerka. Zbog dinamične naravi interneta, mnoge mrežne publikacije više nisu dostupne.
Kako bi prikupila i zaštitila taj dio hrvatske nakladničke produkcije, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK) uspostavila je u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srce) Hrvatski arhiv weba. Zakonska je obveza nakladnika da Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostavljaju publikacije objavljene na internetu kao obvezni primjerak, a Nacionalne i sveučilišne knjižnice da ih prima, obrađuje, omogući pohranu i pristup.
U Hrvatskom arhivu weba pohranjuju se publikacije objavljene na internetu – statične publikacije čiji se sadržaj ne mijenja, npr. knjige, i građa čiji se sadržaj mijenja i/ili nadopunjuje, npr. časopisi, e-novine, e-zini, portali, mrežna mjesta institucija, udruga, događaja, znanstvenih projekata.
Putem bibliografskog zapisa u knjižničnom katalogu i izravno s naslovnice Hrvatskog arhiva weba odabrana mrežna publikacija dostupna je na svojoj izvornoj internetskoj adresi i u Hrvatskom arhivu weba NSK. Na taj se način povećava ukupan broj pristupa građi.
Logo koji označava da je publikacija pohranjena u Hrvatskom arhivu weba nakladnik može objaviti na svojim stranicama na internetu kao izravnu poveznicu na stranice Hrvatskog arhiva weba.

Web stranice VZ Varaždinske županije dio su opisanog projekta, stoga će kao takve, sa svim svojim obilježjima i inačicama ostati trajno zabilježene za buduće generacije.

Hvala na posjeti!