Naputak Hrvatske vatrogasne zajednice DVD-ima i vatrogasnim zajednicama za usklađenje s novim Zakonom o udrugama (NN 74/2014) i Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)