Predložak – List osobnog zaduženja člana DVD-a – stranica 1