Prodaja službenog vozila ŠKODA Yeti – natječaj

Temeljem odluke Predsjedništva od 12. listopada 2022. godine, Kolegij Vatrogasne zajednice Varaždinske županije (u daljnjem tekstu Zajednica) objavljuje:

NATJEČAJ

za prodaju službenog vozila u vlasništvu
Vatrogasne zajednice Varaždinske županije

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet prodaje je službeno vozilo u vlasništvu Zajednice:

 • vrsta vozila: osobni automobil  
 • proizvođač:  ŠKODA
 • tip vozila:  Yeti
 • model vozila:  2.0 TDI Ambition 4×4
 • boja vozila:  crvena
 • broj šasije:  TMBLC45L8C6034221
 • oblik karoserije:  zatvoreni (terensko)
 • godina proizvodnje:  2012.
 • vrsta motora:  diesel, EURO 5
 • snaga motora u kW:  81
 • radni obujam motora u cm3:  1968
 • registrirano do:  22. 02. 2024.
 • broj prijeđenih kilometara:  248918 km
 • početna cijena:  5.500,00 eura

   

 • dodatno:

– ponuditelj/kupac uz vozilo dobiva i 4 ljetne gume (zimske su montirane na kotačima)

– ukoliko je ponuditelj/kupac vatrogasna organizacija vozilo će biti isporučeno sa svjetlosnom signalizacijom (ugrađeno pod vjetrobranskim staklom) – u suprotnom će biti uklonjena prije isporuke

– Zajednica zadržava postojeće registarske oznake

     

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe, s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo se može razgledati od 08. 01. 2024. do 12. 01. 2024. u vremenu od 9 do 14 sati u dvorištu vatrogasnog doma u Varaždinu, Trenkova 44.

Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene snosi i sve druge zavisne troškove.

    

III. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu, broj telefona i e-mail adresu za kontakt,

– presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvatka iz odgovarajućeg registra za pravne osobe,

– ponuđenu kupoprodajnu cijenu

     

IV. DOSTAVA PONUDA

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Vatrogasna zajednica Varaždinske županije, Trenkova 44, 42000 Varaždin, s naznakom “Ponuda za kupnju službenog vozila – ne otvaraj” poštom ili osbno u uredu Zejdnice do 15:00 sati 19. 01. 2024. godine. Ukoliko ponuditelj ponudu dostavlja putem pošte, na službenu e-mail adresu Zajednice je dužan dostaviti fotografirani ili skenirani dokaz o pošiljci predanoj u poštanskom uredu.  

Nepotpune ponude kao i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

     

V. ODABIR PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom kupoprodajnom cijenom, uz uvjet da ponuditelj ispunjava sve uvjete propisane ovim natječajem.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je prije zaprimljena po redoslijedu zaprimanja i koji na dan otvaranja ponuda u dodatnom izravnom kontaktu sa Zajednicom ponudi viši iznos.

        

VI. OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji biti će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od osam dana od dana otvaranja ponuda.

Izabrani ponuditelj dužan je uplatiti ukupni iznos kupoprodajne cijene u roku od 2 (dva) dana od objave rezultata, a ukoliko to ne učini smatrat će se da je odustao od ponude i gubi pravo na kupnju vozila. U tom slučaju pravo na kupnju vozila ima ponuditelj s drugom najpovoljnijom ponudom.

Zajednica zadržava pravo da bez obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu ili poništi natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Predsjednik Vatrogasne zajednice
Varaždinske županije:
Nedeljko Vukalović, mag. med. techn.