IX – Suradnja s drugim organizacijama i rad s mladima u školama